SPORTSKE IGRE OAZE 2016.

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo “OAZA” već tradicionalno organizuje najveće takmičenje za osobe sa intelektualnim teškoćama na području jugo-istočne Evrope. Uz podršku nevladine organizacije MY RIGHT i SIDA iz Švedske cilj nam je da promovišemo mogućnosti i sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama kroz sport.  Šeste SIO igre održat će se od 06.do 09.10.2016. godine a nudit će takmičenja iz osam sportova, i to: plivanje, atletika, košarka, nogomet, boćanje, kuglanje, stolni tenis i MATP (motor aktiviti program – za osobe sa višestrukim smetnjama). Prema UN konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom koju je Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala 2009. godine, osobe sa invaliditetom imaju pravo na aktivno bavljenje sportom i rekreacijom. U SPORTU SMO SVI POBJEDNICI!