Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na podrućju Kantona Sarajevo „Oaza“ već devet godina sarađuje s partnerima iz Švedske koji su omogućili sprovođenje i realizaciju projeka „Sport je moje pravo“2015-2017.  Projektat je finansiran od strane Švedske nevladine organizacije koja pruža podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u BiH MY RIGHT i agencija za razvoj i saradnju SIDA . U okviru ovog projekta Udruženje „Oaza“ ima četiri projektna cilj a to su :

  1.  Saradnja Udruženja „Oaza“ i sportskih klubova Kantona Sarajevo ,
  2. Članovi Udruženja Oaza su povećali svoje fizičke i motoričke sposobnosti kroz aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima
  3. Povećana svijest u društvu o kapacitetima osoba sa intelektualnim teškoćama kroz sportske aktivnosti koje sprovodi Udruženej „Oaza“ ,
  4. Jačanje kapaciteta i sposobnosti Udruženja „Oaza“ da organizuje i sprovodi sportske događaje za osobe sa intelektualnim teškoćama kroz prartnerstvo sa FIFH Malmo,

 

.11800577_1476076492704472_3587432634686786771_n                                   11924534_1487471864898268_6955399748230469533_n

11880548_1486625858316202_8425395746789519589_n                                   151223164537kadeti-akademije-fk-sarajevo-ucestvovali-na-jubileju-udruzenja-za-podrsku-osobama-sa-intelektualnim-teskocama

IMG_1172                                     IMG_0533

10369865_1553073718338082_2037884180351778102_n                                     12694790_1554028744909246_488461839150128854_o

 

Projekat finansiraju