Potpisan ugovor o saradnji između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Udruženja “Oaza”

U kancelariji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u Sarajevu zajedno sa ministricom prof. dr. Elvirom Dilberović i direktora Udruženja “Oaza” Arminom Smajlovićem potpisan je ugovor o zajedničkoj saradnji u 2019.godini.

 

Projekat ” Jačanje kompetencija za život osoba sa intelektualnim tešoćama” ima za cilj spriječavanje nastanka ovisnosti poboljšavanjem uslova života i jačanje ličnosti. Ovaj projekat će se implementirati kroz dvije faze:

  • Edukacija osoba sa intelektualnim teškoćama i njihovih porodica o značaju prevencije rizičnog ponašanja u području ovisnosti, uključujući alkohol, opojna sredstva i novije ovisnosti (Internet).
  • Prevencija od ovisnosti kroz kreativno stvaralaštvo, sport i muzikoterapiju.

Direktnu korist od projekta imat će članovi Udruženja i njihove porodice jer će se nivo znanja iz pomenutih oblasti povećati, sve u svrhu poboljšanja općeg zdravstvenog stanja s kojim se omogućava bolji društveni status, te društveno korisniji angažman.

Udruženje Oaza

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“ osnovano je još 1960.godine od strane roditelja i prijatelja ove nama drage populacije. Udruženje trenutno broji 536 korisnika osoba sa intelektualnim teškoćama. „Oaza“ nudi razne sadržaje u cilju unapređenja i stimulacije psiho-fizičkih sposobnosti naših korisnika. Okupacione radionice su jedna posebna oblast koja svakodnevno rezultira unikatnim rukotvorinama naših korisnika i voditelja radionica. Art , tkačka radionica, radionica za izradu sapuna, keramička radionica te sviječarska razvijaju grubu i finu motoriku ali najvažnije nam je da u tim radionicama nastaju nova prijateljstva i lijepo iskorišteno vrijeme.