Potpisan ugovor o finansijskoj potpori Općine Centar za novi projekat Udruženja “Oaza”

U Općini Centar u četvrtak, 2. augusta 2018. godine načelnik dr. Nedžad Ajnadžić potpisao je ugovor sa predstavnikom Udruženja “Oaza” Samirom Halilovićem  o finansijskoj podršci Općine za implementaciju  projekata  “Jačanje kompetencija za samostalan život osoba sa intelektualnim teškoćama”
 
                               
 
 
Naime, Udruženje “Oaza” je sa još 12 organizacija civilnog društva na području Kantona Sarajevo sklopila ugovor o saradnji i implementaciji navedenih projekata.
Ovom prilikom je načelnik Ajnadžić čestitao predstavnicima nevladinih organizacija za čije projekte su odobrena sredstva po veoma strogim kriterijima po novoj LOD metodologiji.

Posebno želim naglasiti da su mjesto i uloga nevladinog sektora jako bitni kada je u pitanju aktivan odnos prema društvenim pojavama i potrebama građana u lokalnoj zajednici. U sklopu jačanja saradnje i partnerstva sa organizacijama civilnog društva ušli smo u zajednički projekt sa Evropskom unijom koji podrazumijeva novi model finansiranja po evropskim standardima koji imaju za cilj transparentnije i odgovornije trošenje budžetskih sredstava za projekte organizacija civilnog društva u čijem fokusu su građani i njihove potrebe definirane u strateškim dokumentima lokalnih zajednica, kazao je načelnik Ajnadžić  i dodao da mu je žao što i drugi kvalitetni projekti nisu mogli dobiti podršku zbog ograničenih sredstava.

 

Ovim putem se zahvaljujemo načelniku  dr. Nedžadu Ajnadžiću i Općini Centar što je je  omogućila da sprovedemo projekat i prepoznala naš trud i angažman za kvalitetan život naših korisnika, te se nadamo i narednoj saradnji.

Udruženje Oaza

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“ osnovano je još 1960.godine od strane roditelja i prijatelja ove nama drage populacije. Udruženje trenutno broji 536 korisnika osoba sa intelektualnim teškoćama. „Oaza“ nudi razne sadržaje u cilju unapređenja i stimulacije psiho-fizičkih sposobnosti naših korisnika. Okupacione radionice su jedna posebna oblast koja svakodnevno rezultira unikatnim rukotvorinama naših korisnika i voditelja radionica. Art , tkačka radionica, radionica za izradu sapuna, keramička radionica te sviječarska razvijaju grubu i finu motoriku ali najvažnije nam je da u tim radionicama nastaju nova prijateljstva i lijepo iskorišteno vrijeme.