Ponosni na sebe

U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje su dio programa MyRight u Bosni i Hercegovini, KOORDINACIONI ODBOR UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM KANTONA SARAJEVO, koji djeluje na području Kantona Sarajevo, započinje kampanju javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom “Ponosni Na Sebe”.
Kampanja „Ponosni Na Sebe“ ima za cilj pokazati da su osobe sa invaliditetom jednako sposobne za velika djela i da invaliditet ne mora nužno spriječiti ljude da ostvare svoje snove. Dokaz za ovo je profesor i naučnik Stephen Hawking koji je dao podršku kampanji „Ponosni Na Sebe“ i poručio da ako je on, s bolešću motorike neurona od koje je potpuno paraliziran, uspio u životu, onda i drugi mogu.
Osobama s invaliditetom treba omogućiti jednake mogućnosti i ostvarenje ljudskih prava između ostalih i pravo na dostupna i adekvatna ortopedska i druga asistivna pomagala kako bi mogli u cjelosti da ostvare svoj puni potencijal.

Udruženje Oaza

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“ osnovano je još 1960.godine od strane roditelja i prijatelja ove nama drage populacije. Udruženje trenutno broji 536 korisnika osoba sa intelektualnim teškoćama. „Oaza“ nudi razne sadržaje u cilju unapređenja i stimulacije psiho-fizičkih sposobnosti naših korisnika. Okupacione radionice su jedna posebna oblast koja svakodnevno rezultira unikatnim rukotvorinama naših korisnika i voditelja radionica. Art , tkačka radionica, radionica za izradu sapuna, keramička radionica te sviječarska razvijaju grubu i finu motoriku ali najvažnije nam je da u tim radionicama nastaju nova prijateljstva i lijepo iskorišteno vrijeme.