Organi upravljanja Udruženja OAZA

Skupština Udurženja Oaza koja broji 25 članova. Upravni Odobor broji 7 članova i to: 1. Karahmet Midhat - predsjednik U.O. 2. Delalić Taib - Član U.O. 3. Trnka Mebrura - Član U.O. 4. Hajdarević Edin - Član U.O. 5. Kazić Džehva - Član U.O. 6. Haverić Haris - Član U.O. 7. Lemeš Abdulah - Član U.O,   Predsjednica Udurženja "Oaza" Ševala Đip Ekonomski tehničar 13016565_982596815157763_1614847806_o  
 
Izvršni direktor Udruženja "Oaza" Armin Smajlović Diplomirani socijalni radnik 13101288_1000753690008742_1116435834_n   Stručna Služba:   Koordinator projekta "Sport je moje pravo" Profesor sporta i tjelesnog odgoja Samir Halilović 1234937_730230197002395_1834598309_n   Sportski trener                                                                                                                       Profesor sporta i tjelesnog odgoja Aldin Salihagić 13198998_1000777453339699_1111006261_o   PR Udruženja  Dipl. psiholog Nejra Jelko Nejra pictures     Defektolog Dipl. defektolog Anela Talam 11752506_10153410118568851_8595324427446167382_n (1)     Koordinator art radionice Džehva Kazić 13016725_982634011820710_715320906_o