Skupština Udruženja Oaza koja broji 21 članova.

Upravni Odobor broji 7 članova i to:

1. Amina Durmić – predsjednica U.O.

2. Delalić Taib – Član U.O.

3. Trnka Mebrura – Član U.O.

4.  Ševala Đip – Član U.O.

5. Kazić Džehva – Član U.O.

6.  Haris Haverić – Član U.O.

7. Fikret Pribišić – Član U.O,

 

Predsjednik Udruženja “Oaza”

Midhat Karahmet

 

 

 

Direktor Udruženja “Oaza”

Armin Smajlović

Diplomirani socijalni radnik

13101288_1000753690008742_1116435834_n

 

Stručna Služba:

 

Koordinator projekta “Moje pravo na sport”

Profesor sporta i tjelesnog odgoja Samir Halilović

 

1234937_730230197002395_1834598309_n

 

 

Sportski trener                                                                                                                      

Profesor sporta i tjelesnog odgoja Aldin Salihagić

 

13198998_1000777453339699_1111006261_o

 

 

PR Udruženja 

Dipl. menadžer u sportu Nerina Hodžić

 

 

 

Socijalna radnica

Dipl. socijalna radnica Melisa Eminagić

 

 

 

Psiholog

Dipl. psiholog Mirela Mujezinović

 

 

 

Koordinator art radionice

Džehva Kazić

 

13016725_982634011820710_715320906_o