Organi upravljanja Udruženja OAZA

Skupština Udruženja Oaza koja broji 25 članova. Upravni Odobor broji 7 članova i to: 1. Karahmet Midhat - predsjednik U.O. 2. Delalić Taib - Član U.O. 3. Trnka Mebrura - Član U.O. 4. Hajdarević Edin - Član U.O. 5. Kazić Džehva - Član U.O. 6. Haverić Haris - Član U.O. 7. Lemeš Abdulah - Član U.O,   Predsjednica Udruženja "Oaza" Ševala Đip Ekonomski tehničar 13016565_982596815157763_1614847806_o  
 
Izvršni direktor Udruženja "Oaza" Armin Smajlović Diplomirani socijalni radnik 13101288_1000753690008742_1116435834_n
     
Stručna Služba:
 
Koordinator projekta "Sport je moje pravo" Profesor sporta i tjelesnog odgoja Samir Halilović   1234937_730230197002395_1834598309_n
   
Sportski trener                                                                                                                       Profesor sporta i tjelesnog odgoja Aldin Salihagić   13198998_1000777453339699_1111006261_o
   
PR Udruženja  Dipl. menadžer u sportu Nerina Hodžić  
   
Socijalna radnica Dipl. socijalna radnica Melisa Eminagić  
   
Psiholog Dipl. psiholog Mirela Mujezinović  
   
Koordinator art radionice Džehva Kazić   13016725_982634011820710_715320906_o