Mediji o nama

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo je uz pomoć medija uspjela povećati svoj publicitet, te obavijestiti građane o radu i koncepciji našeg Udruženja.

Mediji o nama…

Pogledajte šta mediji kažu o nama…

Dana 18.07.2018. Udruženje “Oaza” je potpisala protokol o saradnji sa klubovima koje su propratile dnevne novine BiH “Oslobođenje”