Mediji o nama

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo je uz pomoć medija uspjela povećati svoj publicitet, te obavijestiti građane o radu i koncepciji našeg Udruženja. Pogledajte šta mediji kažu o nama...