Mediji o nama

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo je uz pomoć medija uspjela povećati svoj publicitet, te obavijestiti građane o radu i koncepciji našeg Udruženja.
Mediji o nama...
Pogledajte šta mediji kažu o nama... Dana 18.07.2018. Udruženje "Oaza" je potpisala protokol o saradnji sa klubovima koje su propratile dnevne novine BiH "Oslobođenje"