Udruženje Oaza

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo "Oaza"

Teheranski trg do br. 6

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 766 526

Fax: +387 33 766 525

E-mail: oaza@udruzenjeoaza.ba

Kontaktirajte nas