Jačanje kompetencija za samostalan život osoba sa intelektualnim teškoćama

Osobe sa intelektualnim teškoćama uglavnom žive na rubu siromaštva i prepušteni su stalnoj brizi roditelja. Društvo veoma malo čini za poboljšanje njihovih životnih uslova. Udruženje „Oaza“ trenutno ima evidentirano 564  člana sa intelektualnim teškoćama od čega se na Općini novi Grad Sarajevo nalazi 91 član. Većina ovih osoba pored određenog stepena intelektualnih teškoća imaju i druge smetnje, odnosno imaju više dijagnoza, kao što su (SY down, Cerebralna paraliza, SY Rett, Epilepsija, SY Wiliams…)

Svim ovim članovima neophodan je neki od  tretmana kao što su: radna okupacija, fizikalne terapija i psiho socijalna podrška, a roditelji nisu u mogućnosti iz različitih razloga da im to omoguće.

 Projekat će se realizovati kroz tri faze a sve u cilju boljeg jačanja i osnaživanja kako članova, tako i kompletne porodice :

  • Edukacija iz oblasti radnog i kreativnog stvaralaštva;
  • Psiho-socijalna podrška korisnicima;
  • Kontinuiran fizikalni tretman;