O nama

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo “Oaza” osnovano je u oktobru 1960. godine pod nazivom “Gradsko društvo za pomoć mentalno retardiranim licima”. Na osnivačkom listu Udruženja “Oaza” potpisano je 87 osoba, uglavnom roditelja i stručnih osoba.  Prvo sjednište Udruženja “Oaza” bilo je u prostorijama Zavoda Mjedenica, gdje je Udruženje i djelovalo do 2005. godine. 2002. godine Udruženje raspisuje javni poziv za prijedlog naziva Udruženja, te nakon mnogobrojnih pristiglih prijedloga, većinom glasova punom nazivu Udruženja dodaje se i skraćeni naziv “Oaza”. Tokom 51 godinu postojanja mjenjao se naziv Udruženja, da bi Skupština Udruženja 2009. godine donijela odluku o trenutnom nazivu organizacije, što je potvrđeno u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Do 2005. godine Udruženje “Oaza” je koristilo prostorije u Zavodu Mjedenica, te jednu prostoriju u Srednjoj školi za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, da bi u septembru mjesecu Općina Novi Grad Sarajevo donijela odluku o besplatnom ustupanju prostorija na Teheranskom trgu do broja 6, gdje se i trenutno nalazimo. U tim prostorijama su se stekli uslovi za aktivan rad sa korisnicima, te ralizaciju projekata u koji pružaju direktnu podršku osobama sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama.

 

Kroz svoju historiju Udruženje “Oaza” bilježi značajne aktivnosti i rezultate od kojih izdvajmo najvažnije:

 • kampanja za pokretanje rada sa autističnom djecom pri Centru Vladimir Nazor;
 • u periodu od 1992. do 1996. aktivno se radilo na prikupljanju humanitarne pomoći korisnicima Udruženja;
 • godine 1998. Vlada Kantona Sarajevo – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, izbjegla I raseljena lica prepoznaje značaj rada Udruženja, te nas uvrštava u budžet ovog Ministarstva. Ta odluka biva presudna u radu, te Udruženje upošljava prvi put profesionalnu osobu za aktivan rad Udruženja;
 • 1998. godine Udruženje “Oaza” postaje članica Koordinacionog odbora organizacija osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo;
 • 2000. godine Udruženje “Oaza” zajedno sa Udruženjem iz Goražda pokreće ponovni rad Saveza organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH SUMERO;
 • 2001. godine Udruženje “Oaza” pokreće sportske sekcije za osobe sa intelektualnim teškoćama;
 • 2002. godine Udruženje “Oaza” postaje članica Specijalne Olimpijade Bosne i Hercegovine, što je otvorilo vrata korisnicima Udruženja da učestvuju u domaćim i međunarodnim takmičenjima;
 • 2002. godine pokreće Javnu kampanju, zajedno sa drugim nevladinim organizacijama, pod nazivom “Dajte nam šansu”, gdje su riješena mnogobrojna pitanja iz oblasti zdravstva, a najvažniji problem koji je riješen ovom kampanjom jeste pravo na pelene za osobe težim i teškim oblikom intelektualnih teškoća;
 • 2002. godine u saradnji sa škotskom organizacijom DIRECT AID pokreće projekat “Kućna njega za osobe sa težim i teškim oblikom intelektualnih teškoća”;
 • 2003. godine Udruženje “Oaza” formira bazu podataka korisnika, koja daje mnogobrojne mogućnosti, te uveliko olakšava rad organizacije;
 • 2005. godine Udruženje “Oaza” pokreće radno okupacione radionice za odrasle osobe sa lakšim i umjerenim stepenom intelektualnih teškoća;
 • 2006. godine Udruženje “Oaza” ostvaruje prve kontakte sa partnerskom organizacijom FIFH iz Malmea, a saradnja se nastavlja i narednih godina realizujući projekat u kojem su ojačani prostorni i ljudski kapaciteti Udruženja “Oaza”;
 • 2008. godine Udruženje “Oaza” postaje članica koalicije “Živjeti bez prepreka”, gdje se nakon održanih treninga pristupilo izradi “Akcionog plana u oblasti invalidnosti Kantona Sarajevo”;
 • 2009. godine pokrećemo prvi projekat iz oblasti obrazovanja pod nazivom “Olakšajmo im put u inkluziju”;
 • 2009. godine Udruženje “Oaza” postaje članica koalicije “MOGU, HOĆU, ZNAM”, u kojoj je aktivno sudjelovalo na lobiranju pri donošenju odluke o formiranji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te donošenju podzankonskih akata iz oblasti zapošljavanja i rehabilitacije osoba sa invaliditetom;
 • 2010. godine Udruženje “Oaza” prvi put realizuje plan i program kroz programske aktivnosti, što je doprinijelo jačanju kapaciteta organizacije.
 • 2011. godine Udruženje “Oaza” organizuje najveće sportsko takmičenje za osobe sa intelektualnim teškoćama pod nazivom SPORTSKE IGRE OAZE, na kojim je učestvovalo preko 450 sportista iz cijele Bosne i Hercegovine.
 • 2012. Godine Udruženje “Oaza” organizuje sportsko takmičenje pod nazivom SPORTSKE IGRE OAZE po drugi put, gdje je povećan broj sportova, kao I broj učesnika takmičenja.
 • 2012 – 2013. godine realizovan projekat “Analiza stanja I planiranje potreba Udruženja “Oaza””  gdje su socijalni radnici posjetili sve porodice korisnika Udruženja, ispunili upitnike, formirali pravu sliku o stanju osoba sa intelektualnim teškoćama, te izradili elektronsku bazu podataka.
 • 2013. godine – 2014. godine Udruženje “Oaza” organizovali međunarodno takmičenje za osobe sa intelektualnim teškoćama na kojima je učestvovao rekordan broj ekipa i takmičara, a na takmičenju su pored ekipa iz Bosne I Hercegovine učestvovale ekipe iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije I Švedske.