Budžet KS – za organizacije osoba s invaliditetom osigurano 430.000 KM

Na sastanku ministra za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malika Garibije i predstavnika Koodinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom KS, koje je predvodio predsjednik Fikret Zuko, zaključeno je da treba izraditi poseban zakon o organizacijama koje zastupaju prava osoba s invaliditetom u Kantonu. Kako je navedeno, zakon bi trebao jasno definisati kako funkcionišu i na koji se način finansiraju te organizacije, te kako sarađuju sa Ministarstvom.

„Organizacije koje okupljaju osobe s invaliditetom moraju dobiti status sličan onome kojeg su imali u starom sistemu kada su smatrane društvenim organizacijama. Ministarstvo je osiguralo finansiranje organizacija osoba s invaliditetom, a u periodu koji je pred nama tražit ćemo načine kako da od pasivnih transfera naša saradnja preraste u aktivne socijalne investicije i finansiranje za pružanje usluga krajnjim korisnicima. Ove organizacije moraju postati dio cjelokupnog resora i u saradnji sa Ministarstvom i ustanovama raditi na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. One već sada nose velik dio tereta brige o ovoj populaciji a Ministarstvo će u narednom periodu pomoći da napori ovih organizacija budu prepoznati i cijenjeni“, poručio je ministar Garibija, te je napomenuo da će organizacije osoba s invaliditetom u 2019. godini biti finansirane sa 430.000 KM.

Predsjednik Zuko je istakao da je zakonom potrebno razlučiti što je u domenu programskog, a što u domenu projektnog finansiranja organizacija koje okupljaju ovu populaciju.

“I po zakonu i konvencijama, devet organizacija u sastavu Koordinaciong odbora su programske, odnosno rade na osnovu svojih programa i imaju članstvo. Da ne postoje, njihov bi posao morala raditi država”, istakao je Zuko, koji je ovom prilikom ministra Garibiju upoznao sa svim problemima ove populacije u Kantonu Sarajevo.

Ministar i članovi Odbora su razgovarali i o implementaciji Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u KS-u 2018-2021. godina odnosno aktivnostima za koje su, s tim ciljem, zadužena mnoga kantonalna ministarstva. Također je razgovarano o Zakonu o socijalnom stanovanju u Kantonu Sarajevo koji je u pripremi i u čijoj će izradi aktivno učestvovati Koodrinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom KS. Teme razgovora su bile i međunarodna i domaća zakonska regulativa koja tretira prava ovih osoba.

Ministar Garibija je naglasio da će sva pitanja biti zajednički rješavana, te da Ministarstvo neće donositi propise niti predlagati rješenja bez konsultacija s članovima Koordinacionog odbora.

http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/ministar-garibija-za-organizacije-osoba-s?fbclid=IwAR350K8SozKpj4T0rqAXauq1uJ2vgqFq4whWuL1tUJjHdmzZ2zP4A1aCgek

Udruženje Oaza

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“ osnovano je još 1960.godine od strane roditelja i prijatelja ove nama drage populacije. Udruženje trenutno broji 536 korisnika osoba sa intelektualnim teškoćama. „Oaza“ nudi razne sadržaje u cilju unapređenja i stimulacije psiho-fizičkih sposobnosti naših korisnika. Okupacione radionice su jedna posebna oblast koja svakodnevno rezultira unikatnim rukotvorinama naših korisnika i voditelja radionica. Art , tkačka radionica, radionica za izradu sapuna, keramička radionica te sviječarska razvijaju grubu i finu motoriku ali najvažnije nam je da u tim radionicama nastaju nova prijateljstva i lijepo iskorišteno vrijeme.