Ministar Garibija u posjeti Udruženju “Oaza”

Ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Malik Garibija posjetio je prostorije Udruženja “Oaza” na području Općine Novi Grad, upoznao se sa radom i djelovanjem stručne službe Udruženja. Ovom prilikom ministar je razgovarao sa članovima Udruženja i vidio način rada radno – okupacionih radionica gdje članovi Udruženja svakodnevno borave.

Udruženje “Oaza” već decenijama predstavlja oslonac brojnim osobama s intelektualnim teškoćama. Obišli smo prostorije udruženja, razgovarali s korisnicima, pratili radno okupacione terapije i upoznali se sa sjajnom ekipom uposlenika i volontera Oaze na čelu sa direktorom Arminom Smajlovićem i predsjednikom Midhatom Karahmetom, rekao je ministar Garibija.

Ministar je društvu Samira Suljagića, direktora Centra za socijalni rad i Sanjina Saračevića, općinskog vijećnika u Novom Gradu, imao  priliku upoznati se detaljnije o radu Udruženja “Oaza”, problemima koje danas Udruženje ima i o planovima razvoja Udruženja. Udruženje “Oaza” je kao dio Koordinacije udruženja osoba s invaliditetom strateški važan partner Ministarstva u reformama na kojima minisatrstvo zajedno  radi.

Zahvaljujemo se ministru Maliku Garibiji na posjeti!

 

Udruženje Oaza

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“ osnovano je još 1960.godine od strane roditelja i prijatelja ove nama drage populacije. Udruženje trenutno broji 536 korisnika osoba sa intelektualnim teškoćama. „Oaza“ nudi razne sadržaje u cilju unapređenja i stimulacije psiho-fizičkih sposobnosti naših korisnika. Okupacione radionice su jedna posebna oblast koja svakodnevno rezultira unikatnim rukotvorinama naših korisnika i voditelja radionica. Art , tkačka radionica, radionica za izradu sapuna, keramička radionica te sviječarska razvijaju grubu i finu motoriku ali najvažnije nam je da u tim radionicama nastaju nova prijateljstva i lijepo iskorišteno vrijeme.